Bestuur en toezicht

Verenigingen, stichtingen en non-profit instellingen hebben veelal te maken met aspecten van publieke verantwoordelijkheid en toezichthouding. De Rentmeester kent de mores van modern openbaar bestuur in het publieke domein zoals onder andere vastgelegd in de code Wijffels. De Rentmeester onderkent het belang van besturen op armslengte afstand, waarbij met operationele distantie en persoonlijke coaching van directie, door middel van accurate checks en balances toezicht wordt gehouden. In definitie en ontwikkeling van die rol biedt de Rentmeester ondersteuning en advies.