Strategiebepaling, bedrijfsontwikkeling, procesdefinitie

De wereld verandert snel, met name kleine en middelgrote ondernemingen zijn veelal sterk geconcentreerd op kwaliteit en rentabiliteit op korte termijn en hebben niet altijd capaciteit in huis om out-of-the-box de missie, de visie en de strategie van het bedrijf te herijken, de markt te analyseren en een samenhangend plan voor de nabije toekomst te formuleren. Zeker wanneer geïnvesteerd moet worden is zo’n stevig en gedocumenteerd fundament nodig. In zo'n situatie biedt De Rentmeester ondersteuning door: