Veranderingstrajecten

In de aanpassing aan steeds wijzigende omstandigheden is verandering van proces of structuur soms geboden. Zowel in planvorming als uitvoering, in communicatieprocessen met medewerkers, medezeggenschap en overige stakeholders kan De Rentmeester met vriendelijke vasthoudendheid zowel samenhang als voortgang helpen borgen. Met name twee sterktes kan De Rentmeester inbrengen: