Waarneming en/of overbrugging

Soms valt een bestuurder, directeur, of manager uit voor kortere of langere tijd en kan de goede voortgang van processen en zorg voor mensen en middelen (tijdelijk) in gevaar komen. De Rentmeester zorgt in zo’n situatie voor iemand die: