Referenties

Openbaar vervoer

Tien jaar lang ervaring bij het materieelbedrijf van NS. In techniek, commercie en business-development. Ten tijde van de liberalisering van de openbaar vervoermarkt in Europa gebouwd aan de internationale expansie van het materieelrevisie bedrijf. Veel contacten opgebouwd bij stedelijke, regionale en nationale vervoersbedrijven in Benelux, Duitsland, Scandinavië en UK. In Nederland m.n. actief bij stedelijke railvervoerders in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht op gebied van schadeherstel en onderdelenrevisie. Tenderprojecten  nationaal en internationaal geleid tot en met contractvorming.

Energiebranche

Tijdens de start van de liberalisering van de energiemarkt betrokken bij fusie en ontwikkeling van regionale energiebedrijf tot een grote landelijk speler. Voornaamste activiteit: businessplanning en organisatieontwikkeling van een complementair technische servicebedrijf, in positie als dochter onderneming binnen het energiebedrijf.

Installatiebranche

Uitbouwen van concept van complementaire technische dienstverlener naast energielevering en van de organisatie door overname van meerdere installatiebedrijven. Voornaamste thema; bouwen aan succes en continuïteit van één organisatie en één cultuur met meerdere bloedgroepen en CAO’s, in casu samenbrengen van best-of-both-worlds.

Betonindustrie

Leiding gegeven aan een sterk expanderende prefab betonfabriek in het midden des lands. Formuleren van een nieuw strategisch businessplan ten behoeve van internationale expansie. Verder revitalisering van dealernetwerk en verwerving van een nieuwe key-supplier.

Railinfrasector

Ten tijde van de heraanbesteding van de initiële concessies door Prorail, met als gevolg een enorme druk op kosten en efficiëntie, bij één van de grote spelers, één capaciteitspool van uitvoerend personeel gebouwd en gemanaged. Thema’s procesefficiëntie, cultuur en communicatie.

Gezondheidszorg

In de fusie van 3 regionale zorginstellingen tot één grote zorgkoepel met intra- en extramurale zorg, maatschappelijke dienstverlening en tal van secundaire diensten en processen, begeleiding van de fusie van de facilitaire delen. Belangrijke thema’s; procesdefinitie, make or buy, uitvoering versus regie, regionaal of functioneel organiseren. Beschrijving van plannen in context van complexe zorgmarkt, in casu schaalvergroting ten behoeve van kostenbeheersing en kwaliteitsverbreding en -verbetering.

Installatiebranche

In de rol van interim commercieel manager nieuwe plannen geformuleerd voor de toekomst en meegebouwd aan expansie van het bedrijf conform strategisch plan. Leidende thema’s; verduurzaming en effectieve samenwerking binnen de franchise met energieleverancier.

Non-profit (ANBI)

Kennis van en ervaring in besturen in het non-profit / ANBI domein. Ontwikkeling van toezichthoudende rol op armslengte afstand conform code voor goed bestuur in de publieke sector (commissie Wijffels). Uitdaging is om in context van groeiende vraag naar transparantie en  strakker wordende regelgeving, succesvol en integer ideële doelen na te streven en steun van achterban daarin te verzekeren.