De Rentmeester

Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede rentmeesters van Gods veelsoortige gaven betaamt.

Uit de Bijbel, 1 Petrus 4:10, NBG 1951

De man achter De Rentmeester is Maarten Dees:

"Ik heb het talent ontvangen om gemakkelijk met mensen in contact te komen, zaken snel te overzien en te weten hoe structuur en samenhang moet worden aangebracht. Ik hou ervan om hard te werken en resultaten neer te zetten. Dat heb ik jarenlang in vaste dienstverbanden gedaan en sinds 2007 doe ik dat als zelfstandig ondernemer. Steeds met het verlangen om (nieuw) perspectief te vinden en te helpen focussen op de beoogde doelen, zodanig dat mensen hun werken en leven als succesvol, zinvol en verrijkend ervaren en van harte hun plek in bedrijf, organisatie en maatschappij innemen".

"Met de term ‘rentmeesterschap’ wil ik benadrukken dat we niet zozeer eigenaren van alles zijn, wel voorbijgangers en tijdelijke gebruikers. Het is daarom dat we zorgvuldig om moeten gaan met alles wat er is, wat leeft en wat groeit. Ik werk en leef vanuit het geloof dat er een God is, die oorsprong, eigenaar en zingever is van alles, van het materiĆ«le en het niet materiĆ«le. En al zijn we hier maar tijdelijk, ons streven en werken heeft vaak wel lange termijn gevolgen. Dus wil ik bezig zijn met de grotere lijnen, dingen die duurzaam en overdraagbaar zijn, zaken waarmee de samenleving en de levens van mensen worden gebouwd en verrijkt".